Erste Private Banking na Slovensku


Popredný líder v dlhodobom zhodnocovaní finančných prostriedkov

 • viac ako 1 500 klientov
 • spravované aktíva v hodnote viac ako 1 miliarda eur
 • silné regionálne zastúpenie

Služba Erste Private Banking

Službu Erste Private Banking na Slovensku poskytuje Slovenská sporiteľňa, a. s.. Slovenská sporiteľňa je na Slovensku najväčšia univerzálna komerčná banka s najväčšou obchodnou sieťou, s viac ako 2,4 mil. klientov. Slovenská sporiteľňa, s tradíciou siahajúcou až do roku 1825 má silné kapitálové zázemie a dlhodobo dosahuje výborné hospodárske výsledky, čo dokazujú významne ocenenia od viacerých renomovaných magazínov. Od roku 2001 je členom jednej z najväčších a najvýznamnejšich stredoeurópskych bankových skupín Erste Group.

Našou víziou je byť lídrom v kvalite poskytovaných služieb privátneho bankovníctva s najväčším podielom na slovenskom bankovom trhu, dôraz kladieme na spokojnosť klienta, transparentnosť a dôveryhodnosť.

Služba Erste Private Banking je určená klientom, ktorí majú záujem o dlhodobé zhodnotenie svojich finančných prostriedkov a objem ich majetku určený na investovanie je minimálne vo výške 500 tisíc eur. Pri poskytovaní tejto individuálnej finančnej služby sa využíva know-how skupiny Erste v oblasti globálnych trhov ako aj investičných a rozhodovacích modelov.

Dôraz kladieme na spokojnosť klienta, diskrétnosť a kvalitu obsluhy, ktorá uspokojí aj náročné požiadavky na správu majetku klienta. Poskytujeme dva základné typy služieb: individuálne investičné rozhodnutia klienta a službu Aktívne riadené portfólio.

Špeciálne riešenia

 • služba Aktívne riadené portfólio,
 • nákup, predaj a správa cenných papierov,
 • úvery zabezpečené finančným kolaterálom,
 • nákup, predaj a úschova zlatých odliatkov a mincí,
 • široké spektrum doplnkových služieb ako sú napríklad investovanie do nehnuteľností, umenia, Concierge služby, právne a daňové poradenstvo, poradenstvo v oblasti vína a ďalšie.

Prečo sa klienti rozhodujú pre Erste Private Banking?

 • myslíme a konáme zodpovedne
 • počúvame vás pozorne
 • ponúkame inovatívne produkty a riešenia vytvorené v spolupráci s odborníkmi z finančného sektora
 • využívame synergie úspešnej medzinárodnej bankovej skupiny Erste
 • poskytujeme transparentné informácie o riziku aj o nákladoch

Erste Private Banking je popredný správca aktív v strednej a vo východnej Európe a najväčší svojho druhu v Rakúsku. Špecializuje sa na privátnych klientov, poskytuje medzinárodné privátne bankovníctvo, riadenie investícií a maklérske služby.

Erste Private Banking je aktívny v 6 krajinách, spravuje aktíva 16 000 klientom privátneho bankovníctva, v celkovom objeme 17 miliárd eur.

Ocenenia

Naše najväčšie ocenenie:
Vaša spokojnosť


Záväzok. Od roku 1819. Sme hrdí na naše
medzinárodné ceny privátneho bankovníctva:

Naše najväčšie ocenenie: Vaša spokojnosť


Záväzok. Od roku 1819. Sme hrdí na naše medzinárodné ceny privátneho bankovníctva:

2021

Euromoney private banking 2021

 • najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku

2020

The Banker Global Private Banking Awards

 • najlepšie privátne bankovníctvo v strednej a vo východnej Európe

Euromoney

 • najlepšie privátne bankovníctvo v Rakúsku v rokoch 2010, 2011 a 2012,
 • najlepšie privátne bankovníctvo v Maďarsku a v Rumunsku v roku 2012,
 • najlepšie privátne bankovníctvo v Chorvátsku v roku 2013.

The Banker

 • najlepšie privátne bankovníctvo v strednej a vo východnej Európe v rokoch 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020,
 • najlepšie privátne bankovníctvo v Rakúsku v rokoch 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 a 2020,
 • najlepšia privátna banka v Chorvátsku v roku 2014, 2017 a 2019.

Kladieme dôraz na porozumenie potrebám klientov a na nadštandardný servis

 • preferujeme transparentnosť, zodpovednosť, prvotriedne klientske služby, pričtom vychádzame z testovaného hodnotenia preferencií klientov
 • správnym alokovaním aktív ponúkame optimálne produktové portfólio, ktoré sa neviaže len na produkty Erste
 • otvorená architektúra zjednodušuje prístup k produktom tretích strán
 • poskytuje služby v rôznych finančných oblastiach vďaka širokému zastúpeniu v strednej a vo východnej Európe
 • široké spektrum doplnkových služieb ako napr. investovanie do nehnuteľností, Concierge služby, úvery zabezpečené finančným kolaterálom, obsluha klientov aj mimo priestorov banky prostredníctvom nahrávanej telefónnej linky a šifrovaných e-mailov

Erste group – bezpečie a stabilita už takmer 200 rokov

Mapa bánk Erste Group
 • založená v roku 1819, so sídlom vo Viedni
 • jedna z najväčších nezávislých bankových skupín v Európe
 • pôsobí v 7 krajinách, v ktorých zamestnáva viac ako 46 000 ľudí
 • stabilné kapitálové a ratingové ukazovatele
 • zveľaďuje, požičiava, investuje a chráni peniaze viac ako 16,5 milióna klientov
 • popredný poskytovateľ finančných služieb v strednej a vo východnej Európe
 • akcie kótované na burzách vo Viedni, v Prahe a v Bukurešti

História

1819

Hlavná myšlienka Erste Group siaha až do roku 1819, kedy bola táto finančná skupina založená. Vtedy vznikla myšlienka pomáhať ľuďom v snahe stať sa finančne nezávislými.

Našou prioritou naďalej zostáva pomoc ľudom pri vytváraní blahobytu a Erste Private Banking v tomto smere zohráva dôležitú úlohu. Od roku 2010 má Erste Private Banking jednotné a koordinované smerovanie, ktoré vychádza zo spoločnej stratégie.

1993 – Erste Private Banking v Rakúsku

 • Založený v roku 1993
 • Trhový líder v Rakúsku s trhovým podielom 25 % vrátane sporiteľní
 • Spravované aktíva: 50 mld. EUR., počet klientov: približne 5 000 (vrátane inštitucionálnych klientov)
 • Zameranie na afluentných privátnych a firemných klientov, ponuka služieb zahŕňa privátne bankovníctvo vrátane spravovania aktív a riadenia portfólia

2007 – Erste Private Banking v Českej republike

 • Založený v roku 2007
 • S 18 %-ným trhovým podielom patrí k lídrom na trhu v Českej republike
 • Spravované aktíva: 1,5 mld. EUR, počet klientov: viac ako 2 400
 • Je zastúpené vo všetkých regiónoch Českej republiky – 12 regionálnych centier v Prahe, Plzni, Pardubiciach, Liberci, Českých Budějoviciach, Ústí nad Labem, Ostrave, Brne, Zlíne a Olomouci

2008 – Erste Private Banking v Maďarsku

 • Založený v roku 2008
 • Patrí do top štvorky v Maďarsku, trhový podiel je 14 %
 • Spravované aktíva: 900 mil. EUR., približne 2 200 klientov, ktorých obsluhuje 10 pobočiek na celom území Maďarska
 • Prevzatie privátneho bankovníctva od ING Maďarsko, neskôr prevzatie klientov privátneho bankovníctva od maďarskej pobočky BNP Paribas v roku 2012, pokračovanie v rastovej stratégii, napr. prevzatím Citibank v roku 2015
 • Ocenenia:  Euromoney – Najlepšie Privátne bankovníctvo v Maďarsku 2012

2010 – Erste Private Banking v Rumunsku

 • Založený v roku 2010
 • Trhový líder s odhadovaným 25 %-ným trhovým podielom v oblasti investičného portfólia
 • Spravované aktíva: viac ako 900 mil. EUR, počet klientov: viac ako 2 000
 • Zameriava sa predovšetkým na investičné riešenia
 • Služby sú poskytované prostredníctvom BCR – najhodnotnejšej značky na rumunskom finančnom trhu podľa dôvery klientov a počtu klientov, ktorí využívajú služby BCR. Líder na rumunskom trhu v oblasti spravovaných aktív (14 mld. EUR), klientov, úverov a vkladov
 • Ocenenie  Euromoney – Najlepšie Privátne bankovníctvo v Rumunsku 2012

2011 – Erste Private Banking v Chorvársku

 • Založený v roku 2011
 • Hlavné sídlo v Záhrebe, ďalšie pobočky v Rijeke a Splite
 • Obsluhuje viac ako 800 afluentných klientov
 • Široká ponuka investičných riešení šitých na mieru podľa individuálnych požiadaviek klienta, miery tolerancie rizika a investičného horizontu
 • Nasledovanie celkovej stratégie Erste Private Bankingu so zameraním na vysoko kvalitné produkty, služby a odborné know-how
 • Ocenenia:
  • Euromoney: Najlepšie Privátne bankovníctvo v Chorvátsku 2013
  • The Banker: Najlepšie Privátne bankovníctvo v Chorvátsku 2014

2011 – Erste Private Banking na Slovensku

 • Založený v roku 2011
 • Trhový líder v oblasti dlhodobých investičných riešení, viac ako 1 500 klientov
 • Spravované aktíva: viac ako 1 mld. EUR
 • Silné regionálne zastúpenie v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove