Kto sme

Zaslúžite si individuálny prístup

Cieľom našej spolupráce je pripraviť najlepšie riešenie pre Vás a Vaše investície. Dôvera, osobná starostlivosť a angažovanosť je pre nás samozrejmosťou. Naši privátni bankári sa tešia na spoluprácu a osobné stretnutie s Vami.

Michal Orlovský

Michal Orlovský

Riaditeľ Erste Private Banking

Absolvent fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Skúsený bankár, ktorý v Slovenskej sporiteľni pracuje už viac ako 15 rokov. Počas tohto obdobia zastával viaceré pozície v rámci divízie Treasury. Naposledy viedol oddelenie Retailový sales a riadenie investičných produktov, v rámci ktorého okrem iného riadil aj vývoj investičných produktov určených pre privátnych klientov.