Bratislava, 9. marca 2017 – Úspešné a mienkotvorné Slovenky sa stretli na vôbec prvom Dámskom biznis klube Erste Private Banking s jedným hlavným cieľom: prostredníctvom stretnutí priniesť medzi seba zaujímavé témy a rozvíriť diskusiu o pozitívnych či negatívnych skúsenostiach v podnikateľskej oblasti a osobnom živote. „Pre dámy organizujeme rôzne eventy už šesť rokov, no teraz sme dozreli do štádia, že Dámsky biznis klub bude pravidelný a viac užitočný. Našimi klientkami sú ženy, ktoré v živote už veľmi veľa dokázali. Chceme vytvoriť platformu, kde budú mať možnosť vzájomne sa spoznať a inšpirovať. Stále žijeme v mužskom svete, preto musíme držať spolu a pomáhať si,“ povedala na úvod Dámskeho biznis klubu riaditeľka Erste Private Banking Michaela Kaňová, ktorá stretnutie pre dámy obohatila o ochutnávku kvalitného Prosecca, degustáciu jednej z najkvalitnejších čokolád sveta so slovenským pôvodom Lyra. Príjemnú atmosféru dotvorila aj prehliadka dizajnových okuliarov IOKO od majiteľky tejto značky, opäť úspešnej Slovenky, Dany Prekopovej.

Úvodnou témou, ktorou začiatkom marca 2017 odštartoval prvý pravidelný neformálny Dámsky biznis klub, bolo Zabezpečenie rodiny a biznisu do budúcnosti. Aj napriek tomu, že táto téma rezonuje vo svete privátneho bankovníctva už veľmi dlhý čas, klienti ju riešia len okrajovo, alebo dokonca vôbec.

„Ak si podnikatelia nedávajú pozor, ako počas svojho života zabezpečia svoj majetok, môžu pre jedno zlé rozhodnutie stratiť jeho významnú časť, či dokonca celý majetok,“ potvrdil spíker biznis klubu Dušan Tomka, advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie DT LEGAL, ktorý sa venuje obchodnému a korporátnemu právu, ako aj téme správy a zabezpečenia súkromného majetku. V živote môžu totiž nastať rôzne situácie, pri ktorých nebudeme mať dosah na vlastný majetok a z právneho hľadiska ním nebude vedieť disponovať ani naša rodina. 

Toto sú najzásadnejšie otázky a odpovede, ktoré odzneli na Dámskom biznis klube Zabezpečenie rodiny a biznisu do budúcnosti:

1. PREČO NEMAŤ VŠETKO NAPÍSANÉ LEN NA JEDNÉHO ČLENA RODINY?

Čím ďalej, tým častejšie sa stretávame so smutnými prípadmi, keď relatívne mladí manažéri či manažérky zomierajú. „Takáto udalosť je neočakávaná, a preto ju ľudia v nižšom veku neriešia. A to je chyba,“ povedala Marta Ševčovičová, zástupkyňa riaditeľa riadenia predaja Poisťovne Slovenská sporiteľňa a zároveň spíkerka na Dámskom biznis klube.  

Prečo? V prípade smrti podnikateľa či podnikateľky môže nastať situácia, že zvyšok rodiny zostane na niekoľko mesiacov absolútne odrezaný od akýchkoľvek finančných prostriedkov. „Tu je podstatná jedna vec – nemať všetky účty, hypotéku, sporenia či poistky napísané len na jedno meno v rodine,“ povedal partner advokátskej kancelárie DT LEGAL Dušan Tomka.

„Ak totiž dôjde k smrti človeka, banka i poisťovňa automaticky všetky jeho účty zablokujú. A nezáleží na tom, že partner či partnerka mali predtým k účtom disponentské práva,“ spresnila šéfka Erste Private Banking. Aby sa finančné prostriedky odblokovali, musí najskôr prebehnúť dedičské konanie. To však niekedy môže trvať aj dlhšie ako pol roka.

2. PREČO NEZABÚDAŤ NA ZÁVET?

Neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia vlastného majetku i rodiny by malo byť spísanie závetu. Koľkí z nás naň už vo svojom živote pomysleli? Len máloktorí. Podľa odborníkov z Erste Private Banking a advokátskej obce je absencia závetu v prípade smrti, a to nielen podnikateľov, veľkou komplikáciou. „Závet prioritne určuje smer dedičského konania. Deti nemôžete, okrem prípadov vydedenia, z dedenia vylúčiť, keďže sú neopomenuteľnými dedičmi. Ak však z určitých dôvodov nechcete, aby manžel či manželka dedili, môžete to v závete upraviť a napríklad ich z dedenia vylúčiť úplne,“ zhodnotil Dušan Tomka.

Rovnako však v tomto smere apeloval aj na nové „tradície“, ktoré v súčasnosti obľubuje čoraz viac ľudí – spoločné partnerstvo, no bez sobášneho listu. Všetci traja odborníci a spíkri prvého neformálneho Dámskeho biznis klubu sa jednoznačne zhodli, že z právneho hľadiska je táto forma spolužitia pre nepripravených partnerov riziková. Manželstvo ako také je právne chránené. Partner či partnerka sa totiž pri dedení nachádzajú až v druhej, niekedy až tretej zákonnej dedičskej línii, čo znamená, že majetok partnera po smrti nezískavajú celý, no uprednostnení sú práve tí z predchádzajúcich zákonných línií – najmä deti, resp. dedia spolu s ďalšími osobami v daných skupinách – súrodenci či rodičia.

„Málokto si uvedomuje, že až pri roku žitia v spoločnej domácnosti má partner či partnerka nárok podieľať sa na dedení majetku zosnulého partnera,“ uzatvoril Dušan Tomka.

3. VŠETKO RIEŠI AJ ŽIVOTNÁ POISTKA

„Závet absolútne odporúčam, no nutne neochráni váš biznis či rodinu v prípade smrti podnikateľa, ktorý mal dlhy,“ uviedla Marta Ševčovičová. „Tento problém vyrieši jedine životné poistenie.“

Slovenská sporiteľňa klientom ponúka životnú poistku pod názvom Život. Upozorňuje, že plusy životných poistení sú okrem iného aj v tom, že poistka ako taká (až na okrajové prípady) nevstupuje do dedičstva, čo znamená, že sa nemôže rozdeliť medzi jednotlivých dedičov. Nárok na ňu má len ten, kto je v životnej poistke zapísaný ako oprávnená osoba, ktorej bude vyplatená celá suma.

„Mali sme prípad, keď zomrel klient a o jeho podnikaní, financiách či dlhoch rodina netušila. Ak by klient nemal uzatvorenú životnú poistku, rodina by nemala z čoho vyplatiť dlhy a nemala by z čoho fungovať,“ dodal na margo plusov životných poistení partner advokátskej kancelárie DT LEGAL Dušan Tomka.

4. AKO ZABEZPEČIŤ SVOJE DETI?

Podľa Michaely Kaňovej, riaditeľky Erste Private Banking, sa čoraz viac podnikateľov a podnikateliek zaujíma o zabezpečenie vlastných detí ešte počas života. Podľa nej je takéto rozdeľovanie majetku, a teda darovanie, rizikom. „Radíme vopred si dobre premyslieť, či darujeme deťom peniaze ešte počas nášho života. Nevieme totiž, čo všetko sa môže stať, či napríklad bude dieťa v 18 rokoch schopné disponovať veľkou sumou peňazí, alebo sa môžeme časom začať obávať toho, aby dieťa peniaze zle neinvestovalo. Ak sa totiž raz rozhodneme financie darovať, získať ich späť je veľmi náročné,“ upozornila Michaela Kaňová.

Jej rada klientom vždy znie: spíšte závet, informujte svojich dedičov o tom, čo kto dostane, a vaše deti nám predstavte. „Aby vaši dediči vedeli, na koho sa v banke majú obrátiť v prípade neočakávanej udalosti,“ dodala Michaela Kaňová.

S jej slovami súhlasil aj advokát Dušan Tomka, ktorý darovanie počas života taktiež neodporúča. „Rodičom odporúčam jednu vec – nedať deťom hotové peniaze, ale investovať ich do vzdelania detí, pokiaľ chcú aj ony samy študovať na prestížnej univerzite. Ak nie, peniaze neuvidia.“

Marta Ševčovičová z Poisťovne Slovenskej sporiteľne dodáva, že klienti môžu zabezpečiť svoje deti alebo vnukov počas života aj formou životnej poistky. Výhoda je, že klient sa rozhodne, v akom veku bude poistka vyplatená deťom, prípadne vnúčatám, ako ich vstupný kapitál do života. Prikláňa sa k rade pani Michaely Kaňovej, že deti vo veku 18 rokov nemusia byť zrelé disponovať veľkým objemom peňazí.

Negatívne skúsenosti s darovaním vidí Michaela Kaňová aj na príkladoch mnohých rodinných firiem na Slovensku. „Zo štatistík vyplýva, že rodinný biznis u nás preberie len 15 percent detí, a len sedem percent vnukov. Klientom vždy v tomto smere radíme, aby svoje deti poslali do cudzej spoločnosti, aby si odskúšali pracovať a vyjsť z mesačnej mzdy. Hodnote peňazí ich treba učiť od detstva,“ spresnila na záver prvého Dámskeho biznis klubu, ktorý organizuje Erste Private Banking, jeho riaditeľka Michaela Kaňová.

Fotogaléria

Čo je Erste Private Banking?

Podľa prestížneho magazínu The Banker patrí práve Erste Group medzi finančné domy s najlepším privátnym bankovníctvom v strednej a východnej Európe. Erste Private Banking na Slovensku spravuje majetok v hodnote 800 miliónov eur a stará sa o viac ako 1 500 klientov.