Dámsky biznis klub


Dámsky biznis klub založený Erste Private Bankingom združuje úspešné a mienkotvorné Slovenky z rôznych oblastí s cieľom prinášať zaujímavé a užitočné témy, vytvárať priestor na diskusiu a výmenu skúseností pri pravidelných neformálnych stretnutiach.

Stretnutia Dámskeho biznis klubu sú venované tak odborným témam spojeným s podnikaním či správou financií, ako aj umeniu, móde, životnému štýlu či charite.

Erste Private Banking na stretnutia prináša nielen špičkových odborníkov, ale aj atraktívne sprievodné aktivity vrátane exkluzívnych ochutnávok, ukážok tvorby módnych tvorcov či predstavení luxusných výrobkov, určených špeciálne pre dámy.

Štvrtý Dámsky biznis klub Erste Private Banking už 17. mája 2018

Ďalší Dámsky biznis klub Erste Private Banking tentoraz na tému: Zdravie, najcennejšie aktívum. V paneli budú diskutovať: Doc. MUDr. Demeš, prednosta I. internej kliniky SZU a UNB, MUDr. Goljer, riaditeľ Goljer Clinic, a Ing. Tomáš Pavlák, odborník na investovanie. Okrem panelovej diskusie sú pripravené aj ďalšie zaujímavé sprievodné aktivity.

Prehľad akcií