Sadzobník poplatkov – archív

Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. marca 2022 do 31. mája 2022 PDF (561 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. júna 2021 do 28. februára 2022 PDF (623 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. júna 2020 do 31. mája 2021 PDF (900 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private banking
– účinné od 10. novembra 2020 do 30. novembra 2020
PDF (322 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private banking – účinné od 1. júna 2020 do 9. novembra 2020 PDF (809 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 1. júna 2020 do 9. novembra 2020 PDF (1 MB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 1. januára 2020 PDF (946 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné od 1. januára 2020 PDF (469 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. januára 2020 PDF (521 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné od 15. decembra 2019 PDF (514 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 15. októbra 2019 do 31. decembra 2019 PDF (555 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 15. októbra 2019
do 14. decembra 2019
PDF (468 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 1. septembra 2019 do 14. októbra 2019 PDF (555 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 1. septembra 2019 do 14. októbra 2019 PDF (493 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 PDF (499 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 1. júna 2019 do 31. augusta 2019 PDF (555 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 15. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (545 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (488 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné 15. januára 2019 do 31. mája 2019 PDF (545 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 1. januára 2019 do 14. januára 2019 PDF (551 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné 15. septembra 2018 do 14. januára 2019 PDF (521 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 15. septembra 2018 do 31. decembra 2018 PDF (521 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 PDF (481 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 15. júla 2018 do 14. septembra 2018 PDF (521 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné 15. júla 2018 do 14. septembra 2018 PDF (521 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinný od 1. júla 2018 PDF (526 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné 1. marca 2018 do 14. júla 2018 PDF (473 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. marca 2018 PDF (1 MB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinné od 1. marca 2018 PDF (1 MB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking a Podmienky investovania do podielových listov pre klientov Erste Private Banking – účinné od 1. januára 2018 do 28. februára 2018 PDF (528 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. januára 2018 do 28. februára 2018 PDF (488 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné 25. januára 2018 do 28. februára 2018 PDF (456 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. januára 2018 do 28. februára 2018 PDF (488 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017 PDF (439 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017 PDF (1016 KB)
Podmienky investovania do podielových fondov pre klientov Erste Private Banking – účinné od 1. septembra 2017 do 31. októbra 2017 PDF (163 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. februára 2017 do 31. augusta 2017 PDF (1 MB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. januára 2017 do 31. januára 2017 PDF (514 KB)
Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. februára 2017 PDF (751 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 1. apríla 2016 do 30. januára 2017 PDF (361 KB)
Sadzobník poplatkov Erste Private Banking – účinný od 15. januára 2016 do 31. marca 2016 PDF (245 KB)
Dodatok č. 2 k Sadzobníku pre klientov Erste Private Banking účinnému od 15. septembra 2015 PDF (296 KB)
Dodatok č. 1 k Sadzobníku pre klientov Erste Private Banking účinnému od 1. septembra 2015 PDF (301 KB)