Kontakty

Sme Vám k dispozícii na našich pracoviskách

Číslo linky pre klientov Erste Private Banking

Infolinka

Zo Slovenska 0800 101 819 (bezplatne)
Zo zahraničia +421/2/58 26 81 12

región Bratislava

Slovenská sporiteľňa

Veterná 4

811 03 Bratislava

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18

región Banská Bystrica

Slovenská sporiteľňa

29. augusta 34

975 75 Banská Bystrica

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18

región Žilina

Slovenská sporiteľňa

Antona Bernoláka

010 45 Žilina

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18

región Nitra

Slovenská sporiteľňa

Štefánikova 10

949 01 Nitra

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18

región Trenčín

Slovenská sporiteľňa

Nám. sv. Anny 3148

911 49 Trenčín

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18

región Trnava

Slovenská sporiteľňa

Vajanského 24

917 69 Trnava

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18

región Košice

Slovenská sporiteľňa

Pribinova 4

041 97 Košice

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18

región Prešov

Slovenská sporiteľňa

Masarykova 10

080 01 Prešov

Zatvoriť × Kontakty

tel: 02/48 62 22 18