2017 30 OKT
Správy Erste Group je najlepšou privátnou bankou v regióne strednej a východnej Európy, ocenil ju časopis The Banker

Časopisy The Banker a PWM udelili Erste Group už vo štvrtý rok po sebe ocenenie „Najlepšia privátna banka v strednej a východnej Európe“. Víťazi týchto uznávaných cien udeľovaných v sektore bankovníctva boli oznámení na slávnostnom vyhlásení v Londýne.

Najlepšia privátna banka v strednej a východnej Európe

„Tešíme sa z najnovších ocenení od časopisov PWM a The Banker ako ďalšieho uznania toho, že podpora a poradenstvo, ktoré poskytujeme našim klientom, je na všetkých našich trhoch na tej najvyššej úrovni,“ povedal Wolfgang Traindl, riaditeľ pre privátne bankovníctvo v Erste Group. Porota tohtoročných cien od PWM/The Banker vyzdvihla skutočnosť, že Erste Group je najväčším správcom majetku v Rakúsku a jedným z popredných správcov majetku v regióne strednej a východnej Európy, kde prostredníctvom lokálnych jednotiek privátneho bankovníctva pôsobí v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. V rámci týchto trhov sa Erste Private Banking stará o viac ako 15 000 privátnych klientov s celkovým majetkom 17 miliárd eur. Získaním ocenenia „Najlepšia privátna banka v strednej a východnej Európe“ za rok 2017 vyhralo Privátne bankovníctvo Erste túto uznávanú cenu od časopisu The Banker a PWM už štvrtý rok po sebe.

Ocenenia Global Private Banking Awards od časopisov PWM a The Banker

Pri výbere víťaza porota 15 odborníkov z privátneho bankovníctva a správy majetku porovnávala viac ako sto privátnych bank, pričom používali kľúčové indikátory výkonu, ako sú správa portfólia, alokácia aktív, náležitá starostlivosť, manažment rizík, stratégie rastu, služby zákazníkom, etické faktory, obchodné modely, úroveň retencie zamestnancov a inovácie.

The Banker, časopis vydávaný londýnskou skupinou Financial Times Group, je mesačník, ktorý sa špecializuje na bankovníctvo; a jeho ocenenia a hodnotenia sú v medzinárodnom bankovníctve uznávanými štandardmi. PWM – Professional Wealth Management, ktorý je tiež súčasťou skupiny Financial Times Group, poskytuje informácie a analýzy z oblasti produktov, vývoja trhov, daňovej problematiky a fondov pre vysokopríjmové skupiny.